หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

YGG

จุด PP
13.47
แนวต้าน
14.33 (R1), 15.07 (R2)
16.67 (R3), 18.27 (R4)
แนวรับ
12.73 (S1), 11.87 (S2)
10.27 (S3), 8.67 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)