หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ Fibonacci
Symbol

SET

Fibo Up - หาแนวต้าน
0 %
1620.77
23.6 %
1624.40
38.2 %
1626.65
50 %
1628.47
61.8 %
1630.28
78.6 %
1632.59
100 %
1636.16
138.2 %
1642.04
161.8 %
1645.67
Fibo Down - หาแนวรับ
0 %
1636.16
23.6 %
1632.53
38.2 %
1630.28
50 %
1628.47
61.8 %
1626.65
78.6 %
1624.34
100 %
1620.77
138.2 %
1614.89
161.8 %
1611.26

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 10.00 - 17.00 ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง)

- แนวที่มีนัยสำคัญ คือ 38.2 61.8 100 138.2 161.8
- สีของเส้นแนวราคา คือ แนวรับ (สีเขียว) และ แนวต้าน (สีแดง)
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)