หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ Fibonacci
Symbol

SET

Fibo Up - หาแนวต้าน
0 %
1623.00
23.6 %
1626.46
38.2 %
1628.60
50 %
1630.33
61.8 %
1632.05
78.6 %
1634.25
100 %
1637.65
138.2 %
1643.25
161.8 %
1646.70
Fibo Down - หาแนวรับ
0 %
1637.65
23.6 %
1634.19
38.2 %
1632.05
50 %
1630.33
61.8 %
1628.60
78.6 %
1626.40
100 %
1623.00
138.2 %
1617.40
161.8 %
1613.95

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 10.00 - 17.00 ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง)

- แนวที่มีนัยสำคัญ คือ 38.2 61.8 100 138.2 161.8
- สีของเส้นแนวราคา คือ แนวรับ (สีเขียว) และ แนวต้าน (สีแดง)
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)