หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ Fibonacci
Symbol

SET

Fibo Up - หาแนวต้าน
0 %
1633.11
23.6 %
1636.60
38.2 %
1638.75
50 %
1640.50
61.8 %
1642.24
78.6 %
1644.45
100 %
1647.88
138.2 %
1653.52
161.8 %
1657.01
Fibo Down - หาแนวรับ
0 %
1647.88
23.6 %
1644.39
38.2 %
1642.24
50 %
1640.50
61.8 %
1638.75
78.6 %
1636.54
100 %
1633.11
138.2 %
1627.47
161.8 %
1623.98

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 10.00 - 17.00 ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง)

- แนวที่มีนัยสำคัญ คือ 38.2 61.8 100 138.2 161.8
- สีของเส้นแนวราคา คือ แนวรับ (สีเขียว) และ แนวต้าน (สีแดง)
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)