หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ Fibonacci
Symbol

SET

Fibo Up - หาแนวต้าน
0 %
1644.51
23.6 %
1648.42
38.2 %
1650.84
50 %
1652.80
61.8 %
1654.76
78.6 %
1657.24
100 %
1661.09
138.2 %
1667.42
161.8 %
1671.34
Fibo Down - หาแนวรับ
0 %
1661.09
23.6 %
1657.18
38.2 %
1654.76
50 %
1652.80
61.8 %
1650.84
78.6 %
1648.36
100 %
1644.51
138.2 %
1638.18
161.8 %
1634.26

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 10.00 - 17.00 ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง)

- แนวที่มีนัยสำคัญ คือ 38.2 61.8 100 138.2 161.8
- สีของเส้นแนวราคา คือ แนวรับ (สีเขียว) และ แนวต้าน (สีแดง)
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)