หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ Fibonacci
Symbol

SET

Fibo Up - หาแนวต้าน
0 %
1549.57
23.6 %
1551.81
38.2 %
1553.19
50 %
1554.31
61.8 %
1555.43
78.6 %
1556.85
100 %
1559.05
138.2 %
1562.67
161.8 %
1564.91
Fibo Down - หาแนวรับ
0 %
1559.05
23.6 %
1556.81
38.2 %
1555.43
50 %
1554.31
61.8 %
1553.19
78.6 %
1551.77
100 %
1549.57
138.2 %
1545.95
161.8 %
1543.71

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 10.00 - 17.00 ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง)

- แนวที่มีนัยสำคัญ คือ 38.2 61.8 100 138.2 161.8
- สีของเส้นแนวราคา คือ แนวรับ (สีเขียว) และ แนวต้าน (สีแดง)
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)