หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ Fibonacci
Symbol

SET

Fibo Up - หาแนวต้าน
0 %
1580.08
23.6 %
1582.89
38.2 %
1584.63
50 %
1586.04
61.8 %
1587.45
78.6 %
1589.23
100 %
1592.00
138.2 %
1596.55
161.8 %
1599.37
Fibo Down - หาแนวรับ
0 %
1592.00
23.6 %
1589.19
38.2 %
1587.45
50 %
1586.04
61.8 %
1584.63
78.6 %
1582.85
100 %
1580.08
138.2 %
1575.53
161.8 %
1572.71

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 10.00 - 17.00 ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง)

- แนวที่มีนัยสำคัญ คือ 38.2 61.8 100 138.2 161.8
- สีของเส้นแนวราคา คือ แนวรับ (สีเขียว) และ แนวต้าน (สีแดง)
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)