หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ Fibonacci
Symbol

SET

Fibo Up - หาแนวต้าน
0 %
1587.49
23.6 %
1588.90
38.2 %
1589.78
50 %
1590.49
61.8 %
1591.19
78.6 %
1592.09
100 %
1593.48
138.2 %
1595.77
161.8 %
1597.18
Fibo Down - หาแนวรับ
0 %
1593.48
23.6 %
1592.07
38.2 %
1591.19
50 %
1590.49
61.8 %
1589.78
78.6 %
1588.88
100 %
1587.49
138.2 %
1585.20
161.8 %
1583.79

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 10.00 - 17.00 ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง)

- แนวที่มีนัยสำคัญ คือ 38.2 61.8 100 138.2 161.8
- สีของเส้นแนวราคา คือ แนวรับ (สีเขียว) และ แนวต้าน (สีแดง)
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)