หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ Fibonacci
Symbol

SET

Fibo Up - หาแนวต้าน
0 %
1420.69
23.6 %
1425.06
38.2 %
1427.77
50 %
1429.96
61.8 %
1432.14
78.6 %
1434.92
100 %
1439.22
138.2 %
1446.30
161.8 %
1450.67
Fibo Down - หาแนวรับ
0 %
1439.22
23.6 %
1434.85
38.2 %
1432.14
50 %
1429.96
61.8 %
1427.77
78.6 %
1424.99
100 %
1420.69
138.2 %
1413.61
161.8 %
1409.24

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 10.00 - 17.00 ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง)

- แนวที่มีนัยสำคัญ คือ 38.2 61.8 100 138.2 161.8
- สีของเส้นแนวราคา คือ แนวรับ (สีเขียว) และ แนวต้าน (สีแดง)
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)