หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ Fibonacci
Symbol

SET

Fibo Up - หาแนวต้าน
0 %
1606.69
23.6 %
1610.38
38.2 %
1612.66
50 %
1614.51
61.8 %
1616.36
78.6 %
1618.70
100 %
1622.33
138.2 %
1628.30
161.8 %
1632.00
Fibo Down - หาแนวรับ
0 %
1622.33
23.6 %
1618.64
38.2 %
1616.36
50 %
1614.51
61.8 %
1612.66
78.6 %
1610.32
100 %
1606.69
138.2 %
1600.72
161.8 %
1597.02

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 10.00 - 17.00 ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง)

- แนวที่มีนัยสำคัญ คือ 38.2 61.8 100 138.2 161.8
- สีของเส้นแนวราคา คือ แนวรับ (สีเขียว) และ แนวต้าน (สีแดง)
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)