หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ Fibonacci
Symbol

SET

Fibo Up - หาแนวต้าน
0 %
1632.66
23.6 %
1635.90
38.2 %
1637.90
50 %
1639.52
61.8 %
1641.13
78.6 %
1643.19
100 %
1646.37
138.2 %
1651.61
161.8 %
1654.84
Fibo Down - หาแนวรับ
0 %
1646.37
23.6 %
1643.13
38.2 %
1641.13
50 %
1639.52
61.8 %
1637.90
78.6 %
1635.84
100 %
1632.66
138.2 %
1627.42
161.8 %
1624.19

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 10.00 - 17.00 ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง)

- แนวที่มีนัยสำคัญ คือ 38.2 61.8 100 138.2 161.8
- สีของเส้นแนวราคา คือ แนวรับ (สีเขียว) และ แนวต้าน (สีแดง)
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)