หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ Fibonacci
Symbol

SET

Fibo Up - หาแนวต้าน
0 %
1570.07
23.6 %
1572.92
38.2 %
1574.69
50 %
1576.12
61.8 %
1577.54
78.6 %
1579.36
100 %
1582.16
138.2 %
1586.78
161.8 %
1589.63
Fibo Down - หาแนวรับ
0 %
1582.16
23.6 %
1579.31
38.2 %
1577.54
50 %
1576.12
61.8 %
1574.69
78.6 %
1572.87
100 %
1570.07
138.2 %
1565.45
161.8 %
1562.60

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 10.00 - 17.00 ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง)

- แนวที่มีนัยสำคัญ คือ 38.2 61.8 100 138.2 161.8
- สีของเส้นแนวราคา คือ แนวรับ (สีเขียว) และ แนวต้าน (สีแดง)
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)