หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ Fibonacci
Symbol

SET

Fibo Up - หาแนวต้าน
0 %
1679
23.6 %
1681.69
38.2 %
1683.35
50 %
1684.70
61.8 %
1686.05
78.6 %
1687.76
100 %
1690.4
138.2 %
1694.75
161.8 %
1697.45
Fibo Down - หาแนวรับ
0 %
1690.4
23.6 %
1687.71
38.2 %
1686.05
50 %
1684.70
61.8 %
1683.35
78.6 %
1681.64
100 %
1679
138.2 %
1674.65
161.8 %
1671.95

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 10.00 - 17.00 ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง)

- แนวที่มีนัยสำคัญ คือ 38.2 61.8 100 138.2 161.8
- สีของเส้นแนวราคา คือ แนวรับ (สีเขียว) และ แนวต้าน (สีแดง)
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)