หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ Fibonacci
Symbol

SET

Fibo Up - หาแนวต้าน
0 %
1586.73
23.6 %
1589.55
38.2 %
1591.30
50 %
1592.72
61.8 %
1594.13
78.6 %
1595.92
100 %
1598.70
138.2 %
1603.27
161.8 %
1606.10
Fibo Down - หาแนวรับ
0 %
1598.70
23.6 %
1595.88
38.2 %
1594.13
50 %
1592.72
61.8 %
1591.30
78.6 %
1589.51
100 %
1586.73
138.2 %
1582.16
161.8 %
1579.33

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 10.00 - 17.00 ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง)

- แนวที่มีนัยสำคัญ คือ 38.2 61.8 100 138.2 161.8
- สีของเส้นแนวราคา คือ แนวรับ (สีเขียว) และ แนวต้าน (สีแดง)
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)