หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ Fibonacci
Symbol

SET

Fibo Up - หาแนวต้าน
0 %
1353.50
23.6 %
1358.88
38.2 %
1362.21
50 %
1364.91
61.8 %
1367.60
78.6 %
1371.02
100 %
1376.31
138.2 %
1385.02
161.8 %
1390.41
Fibo Down - หาแนวรับ
0 %
1376.31
23.6 %
1370.93
38.2 %
1367.60
50 %
1364.91
61.8 %
1362.21
78.6 %
1358.79
100 %
1353.50
138.2 %
1344.79
161.8 %
1339.40

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 10.00 - 17.00 ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง)

- แนวที่มีนัยสำคัญ คือ 38.2 61.8 100 138.2 161.8
- สีของเส้นแนวราคา คือ แนวรับ (สีเขียว) และ แนวต้าน (สีแดง)
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)