หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ Fibonacci
Symbol

SET

Fibo Up - หาแนวต้าน
0 %
1254.34
23.6 %
1257.49
38.2 %
1259.43
50 %
1261.01
61.8 %
1262.58
78.6 %
1264.58
100 %
1267.67
138.2 %
1272.76
161.8 %
1275.91
Fibo Down - หาแนวรับ
0 %
1267.67
23.6 %
1264.52
38.2 %
1262.58
50 %
1261.01
61.8 %
1259.43
78.6 %
1257.43
100 %
1254.34
138.2 %
1249.25
161.8 %
1246.10

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 10.00 - 17.00 ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง)

- แนวที่มีนัยสำคัญ คือ 38.2 61.8 100 138.2 161.8
- สีของเส้นแนวราคา คือ แนวรับ (สีเขียว) และ แนวต้าน (สีแดง)
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)