หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ Fibonacci
Symbol

SET

Fibo Up - หาแนวต้าน
0 %
1732.16
23.6 %
1733.70
38.2 %
1734.66
50 %
1735.43
61.8 %
1736.20
78.6 %
1737.18
100 %
1738.70
138.2 %
1741.20
161.8 %
1742.74
Fibo Down - หาแนวรับ
0 %
1738.70
23.6 %
1737.16
38.2 %
1736.20
50 %
1735.43
61.8 %
1734.66
78.6 %
1733.68
100 %
1732.16
138.2 %
1729.66
161.8 %
1728.12

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 10.00 - 17.00 ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง)

- แนวที่มีนัยสำคัญ คือ 38.2 61.8 100 138.2 161.8
- สีของเส้นแนวราคา คือ แนวรับ (สีเขียว) และ แนวต้าน (สีแดง)
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)