หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ Fibonacci
Symbol

SET

Fibo Up - หาแนวต้าน
0 %
1304.31
23.6 %
1307.00
38.2 %
1308.66
50 %
1310.01
61.8 %
1311.35
78.6 %
1313.06
100 %
1315.7
138.2 %
1320.05
161.8 %
1322.74
Fibo Down - หาแนวรับ
0 %
1315.7
23.6 %
1313.01
38.2 %
1311.35
50 %
1310.01
61.8 %
1308.66
78.6 %
1306.95
100 %
1304.31
138.2 %
1299.96
161.8 %
1297.27

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 10.00 - 17.00 ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง)

- แนวที่มีนัยสำคัญ คือ 38.2 61.8 100 138.2 161.8
- สีของเส้นแนวราคา คือ แนวรับ (สีเขียว) และ แนวต้าน (สีแดง)
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)