หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

SET

จุด PP
1432.74
แนวต้าน
1444.80 (R1), 1451.27 (R2)
1469.80 (R3), 1488.33 (R4)
แนวรับ
1426.27 (S1), 1414.21 (S2)
1395.68 (S3), 1377.15 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)