หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

SET

จุด PP
1583.81
แนวต้าน
1590.43 (R1), 1595.83 (R2)
1607.85 (R3), 1619.87 (R4)
แนวรับ
1578.41 (S1), 1571.79 (S2)
1559.77 (S3), 1547.75 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)