หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

SET

จุด PP
1630.60
แนวต้าน
1638.20 (R1), 1645.25 (R2)
1659.90 (R3), 1674.55 (R4)
แนวรับ
1623.55 (S1), 1615.95 (S2)
1601.30 (S3), 1586.65 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)