หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

SET

จุด PP
1591.51
แนวต้าน
1596.30 (R1), 1603.48 (R2)
1615.45 (R3), 1627.42 (R4)
แนวรับ
1584.33 (S1), 1579.54 (S2)
1567.57 (S3), 1555.60 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)