ชื่อหุ้น EMA5 EMA13 EMA21 EMA34 EMA50 Volume Spread Type ราคาเข้าระบบ เข้าระบบล่าสุด
LEO 15.97 16 15.55 14.89 14.26 เยอะ 8.84 % Break 17.60 2022-01-14 3
III 16.67 16.71 16.26 15.48 14.79 น้อย 7.1 % Break 18.10 2022-01-12 3
SABUY 34.05 31.89 29.44 26.07 22.94 น้อย 14.37 % Break 36.25 2022-01-17 1
DITTO 28.64 27.77 26.37 24.37 22.56 น้อย 15.38 % Chg15% 33.00 2022-01-17 2
CMO 9.12 8.37 7.63 6.75 5.76 น้อย 16.81 % Break 9.65 2022-01-20
PSG 1.38 1.24 1.1 0.08 0.7542 เยอะ 29.31 % Break 1.45 2022-01-13
WICE 22.43 21.85 20.9 19.46 18.03 น้อย 10.85 % Chg15% 24.20 2022-01-13 1
TNITY 16.15 14.72 13.43 12.03 10.72 น้อย 29.57 % Chg15% 15.70 2022-01-11
INET 8.81 8.06 7.32 6.53 5.85 น้อย 29.82 % Chg15% 10.10 2022-01-17
IMH 18.67 17.61 16.48 15.25 14.35 เยอะ 20.12 % Break 20.70 2022-01-13
HL 19.51 19.16 1.76 1.11 - เยอะ 11.11 % Break 21.00 2022-01-10 1
JTS 176.29 166.35 154.55 140.76 125.35 ปานกลาง 11.19 % Chg15% 178.00 2022-01-12
ONEE 11.37 11.23 11.11 0.66 10.52 เยอะมาก 4.76 % Break 11.90 2022-01-10
FSS 7.69 7.32 6.81 6.25 5.78 น้อย 29.82 % Break 9.20 2022-01-13 1
ASK 44.81 45.13 44.74 44.11 43.16 ปานกลาง 11.18 % Break 48.25 2022-01-12 3
SVOA 3.83 3.73 3.54 3.31 3.07 ปานกลาง 29.41 % Break 4.56 2022-01-13 2
SICT 7.56 7.48 7.19 6.83 6.47 น้อย 18.05 % Chg15% 9.10 2022-01-14 2
GJS 0.64 0.61 0.59 0.56 0.52 เยอะ 14.29 % Break 0.66 2022-01-17 1
SECURE 33.85 33.86 33.2 32.39 31.57 ปานกลาง 12.5 % Chg15% 37.50 2022-01-12 3
BEYOND 13.39 12.72 12.14 0.78 10.528 ปานกลาง 11.57 % Chg15% 14.00 2022-01-14
EE 2.11 1.97 1.88 1.8 1.73 น้อย 17.84 % Break 2.32 2022-01-17
TOG 10.95 11.02 10.76 10.38 9.98 น้อย 12.5 % Break 12.40 2022-01-13 2
HUMAN 14.08 13.86 13.38 12.86 12.33 ปานกลาง 11.85 % Chg15% 15.70 2022-01-17 2
NUSA 1.57 1.44 1.29 1.13 0.96 ปานกลาง 13.4 % Break 1.76 2022-01-14 1
UOBKH 7.63 7.15 6.72 6.3 5.94 น้อย 29.71 % Break 8.95 2022-01-14 1
GBX 1.76 1.67 1.59 1.54 1.49 น้อย 16.88 % Break 1.87 2022-01-14 1
MST 13.05 12.95 1.17 0.74 - น้อย 8.2 % Break 13.90 2022-01-14 2
CGH 1.82 1.78 1.69 1.57 1.46 น้อย 20.48 % Break 2.20 2022-01-14 2
ACC 2.34 2.24 2.13 2 1.83 ปานกลาง 11.21 % Chg15% 2.46 2022-01-17
CPANEL 8.93 8.6 8.34 8.09 7.647 น้อย 7.65 % Break 9.15 2022-01-17
TC 7.02 6.82 6.62 6.43 6.26 ปานกลาง 14.62 % Chg15% 7.80 2022-01-18 1
WIN 1.69 1.57 1.49 1.4 1.31 น้อย 14.01 % Chg15% 1.79 2022-01-18 1
VCOM 8.26 7.91 7.71 7.51 7.31 เยอะ 11.26 % Chg15% 8.70 2022-01-18 1
MFEC 10.89 10.88 10.8 10.69 10.48 น้อย 11.32 % Chg15% 12.60 2022-01-18 4
SAAM 8.59 8.57 8.43 8.09 7.77 น้อย 6.83 % Break 9.05 2022-01-19 3
DV8 0.83 0.73 0.69 0.66 0.64 น้อย 29.23 % Break 0.99 2022-01-20
SENA 4.82 4.49 4.35 4.24 4.13 น้อย 26.15 % Break 5.50 2022-01-20

[Tutorial] ระบบเฝ้าการพักตัวของหุ้นระเบิด (ESU) - TradingPlanofGokU

ระบบ ESU พักตัว - (หุ้นระเบิด)

* อัพเดทข้อมูลทุกๆ 15 นาที

เขียวเข็ม = ราคาพักตัวตำกว่าแนว EMA 34 วัน

เขียวอ่อน = ราคาพักตัวตำ่กว่าแนว EMA 5 วัน

Volume = วอลุ่มของวันนี้เทียบกับเมื่อวาน

Spread = ความกว้างของแท่งเทียน

Type = เข้าระบบพักตัว ด้วย ESU รูปแบบไหน

(Break = เบรคราคา 200 วัน, Chg15% = ราคาเปลี่ยนแปลงเกิน 15%)