ชื่อหุ้น EMA5 EMA13 EMA21 EMA34 EMA50 Volume Spread Type ราคาเข้าระบบ เข้าระบบล่าสุด
WARRIX 8.9 1.35 0.86 0.54 - น้อย 5.91 % Break 9.85 2023-01-27
DUSIT 12.44 12.07 11.85 11.66 11.51 น้อย 3.15 % Break 13.1 2023-01-27
SKY 19.85 17.66 16.3 14.79 13.32 เยอะ 5.50 % Break 23 2023-02-03
TMC 3.93 3.59 3.33 3.07 2.77 น้อย 10.24 % Break 4.58 2023-01-30
SC 4.43 4.31 4.27 4.21 4.13 น้อย 6.82 % Break 4.76 2023-01-31
AP 11.82 11.65 11.53 11.37 11.14 เยอะ 3.88 % Break 12.2 2023-02-01

[Tutorial] ระบบเฝ้าการพักตัวของหุ้นระเบิด (ESU) - TradingPlanofGokU

ระบบ ESU พักตัว - (หุ้นระเบิด)

* อัพเดทข้อมูลทุกๆ 15 นาที

เขียวเข็ม = ราคาพักตัวตำกว่าแนว EMA 34 วัน

เขียวอ่อน = ราคาพักตัวตำ่กว่าแนว EMA 5 วัน

Volume = วอลุ่มของวันนี้เทียบกับเมื่อวาน

Spread = ความกว้างของแท่งเทียน

Type = เข้าระบบพักตัว ด้วย ESU รูปแบบไหน

(Break = เบรคราคา 200 วัน, Chg15% = ราคาเปลี่ยนแปลงเกิน 15%)