ชื่อหุ้น EMA5 EMA13 EMA21 EMA34 EMA50 Volume Spread Type ราคาเข้าระบบ เข้าระบบล่าสุด
GULF 166.62 161.99 158.67 154.58 148.18 ปานกลาง 4.7 % Break 167.00 2019-10-11
BGRIM 47.46 45.3 44.01 42.69 41.04 ปานกลาง +1.03 % Break 49.25 2019-10-16
EGCO 361.23 357.17 353.87 350.4 343.83 เยอะ 2.3 % Break 357.00 2019-09-04
SPVI 2.17 2.12 2.05 1.96 1.85 ปานกลาง 15.38 % Break 2.54 2019-10-03
OSP 37.81 37.09 36.91 36.75 36.39 เยอะ +3.97 % Break 39.25 2019-10-16

[Tutorial] ระบบเฝ้าการพักตัวของหุ้นระเบิด (ESU) - TradingPlanofGokU

ระบบ ESU พักตัว - (หุ้นระเบิด)

* อัพเดทข้อมูลทุกๆ 15 นาที

เขียวเข็ม = ราคาพักตัวตำกว่าแนว EMA 34 วัน

เขียวอ่อน = ราคาพักตัวตำ่กว่าแนว EMA 5 วัน

Volume = วอลุ่มของวันนี้เทียบกับเมื่อวาน

Spread = ความกว้างของแท่งเทียน

Type = เข้าระบบพักตัว ด้วย ESU รูปแบบไหน

(Break = เบรคราคา 200 วัน, Chg15% = ราคาเปลี่ยนแปลงเกิน 15%)