ชื่อหุ้น EMA5 EMA13 EMA21 EMA34 EMA50 Volume Spread Type ราคาเข้าระบบ เข้าระบบล่าสุด
TTB 1.66 1.62 1.59 1.55 1.51 ปานกลาง 4.67 % Break 1.67 2023-06-02
ICC 44.5 42.03 40.13 37.74 36.19 น้อย 0 % Chg15% 52.25 2023-06-06
DTCI 46.86 37.04 28.96 21.71 15.25 น้อย 3.23 % Chg15% 58 2023-06-02
BVG 8.75 8.21 7.93 7.66 7.309 น้อย 9.4 % Chg15% 8.9 2023-06-06

[Tutorial] ระบบเฝ้าการพักตัวของหุ้นระเบิด (ESU) - TradingPlanofGokU

ระบบ ESU พักตัว - (หุ้นระเบิด)

* อัพเดทข้อมูลทุกๆ 15 นาที

เขียวเข็ม = ราคาพักตัวตำกว่าแนว EMA 34 วัน

เขียวอ่อน = ราคาพักตัวตำ่กว่าแนว EMA 5 วัน

Volume = วอลุ่มของวันนี้เทียบกับเมื่อวาน

Spread = ความกว้างของแท่งเทียน

Type = เข้าระบบพักตัว ด้วย ESU รูปแบบไหน

(Break = เบรคราคา 200 วัน, Chg15% = ราคาเปลี่ยนแปลงเกิน 15%)