ชื่อหุ้น EMA5 EMA13 EMA21 EMA34 EMA50 Volume Spread Type ราคาเข้าระบบ เข้าระบบล่าสุด
CPH 34.09 31.48 27.28 22.09 17.38 น้อย 29.29 % Break 48.25 2022-08-24 1
MUD 2.58 2.61 2.57 2.51 2.45 น้อย 27.68 % Break 3.02 2022-06-06 3
BIS 9.18 9.35 0.9 0.57 - น้อย 4.17 % Chg15% 12.5 2022-09-26
TRU 6.11 5.87 5.66 5.45 5.24 น้อย 6.80 % Break 7.85 2022-09-22
ARIN 6.07 5.5 5.11 4.63 4.21 น้อย 3.05 % Break 6.75 2022-09-22
KWI 2.91 2.55 2.39 2.26 2.12 น้อย 1.07 % Chg15% 3.78 2022-09-29
CPR 8.7 7.96 7.06 6.18 5.54 น้อย 30 % Break 11.80 2022-06-14 3
MORE 2.17 2.01 1.95 1.88 1.8 น้อย 15.04 % Chg15% 2.6 2022-09-29
WPH 3.96 3.76 3.6 3.46 3.35 น้อย 4.65 % Break 4.5 2022-08-08 4
PRINC 6.26 6.13 5.93 5.73 5.52 ปานกลาง 19.92 % Chg15% 7.25 2022-09-22 3
PR9 15.93 15.27 14.95 14.61 14.17 น้อย 2.29 % Chg15% 17.9 2022-09-28
SPACK 3.19 2.89 2.74 2.63 2.54 เยอะ 29.46 % Chg15% 4.14 2022-08-26 1
BE8 54.5 51.21 50.2 49.38 47.99 น้อย 1.24 % Chg15% 61 2022-09-29
NSI 164.66 143.74 130.03 117.65 107.27 น้อย 4.17 % Chg15% 177 2022-09-29
INSURE 367.18 314.19 261.1 214.39 175.62 เยอะ 1.90 % Chg15% 322 2022-09-29 2
BDMS 28.31 27.74 27.32 26.99 26.5 น้อย 3.06 % Break 30 2022-09-01
TC 10.75 9.27 8.63 8.1 7.69 น้อย 7.38 % Chg15% 13.1 2022-09-28
BCT 57.89 55.32 54.21 53.41 52.42 เยอะ 1.68 % Chg15% 60.5 2022-08-31
SISB 15.01 14.1 13.66 13.19 12.6 น้อย 1.20 % Chg15% 16.9 2022-09-29
BBIK 90.02 82.01 78.24 74.45 70.81 น้อย 2.86 % Chg15% 108 2022-09-28
FORTH 49.32 47.97 47.18 46.39 44.87 น้อย 11.61 % Chg15% 54.25 2022-09-29
PSG 1.43 1.31 1.25 1.19 1.14 น้อย 1.26 % Chg15% 1.61 2022-09-29
M-CHAI 324.97 315.85 309.76 305.36 302.5 น้อย 3.34 % Chg15% 406 2022-08-31
SAPPE 41.86 40.61 39.7 38.66 37.37 น้อย 5.26 % Chg15% 46.75 2022-09-23 1
ALLY 7.49 7.39 7.31 7.21 7.11 น้อย 4.05 % Break 7.7 2022-09-22 1
PLUS 8.64 7.93 7.58 7.24 6.671 น้อย 3.55 % Chg15% 10.2 2022-09-28
KCC 8.23 7.55 7.25 7.06 6.724 เยอะ 2.62 % Chg15% 9.8 2022-09-28
SICT 7.72 7.7 7.56 7.41 7.19 น้อย 4.66 % Chg15% 10.1 2022-09-26 4
PROUD 2.17 2.14 2.08 1.99 1.9 น้อย 1.65 % Chg15% 2.46 2022-09-20 3
TEAMG 10.93 9.06 8.15 7.51 7.15 น้อย 3.88 % Chg15% 13.4 2022-09-28
SENAJ 1.16 1.14 1.12 1.12 1.0986 น้อย 2.52 % Break 1.22 2022-09-22 1

[Tutorial] ระบบเฝ้าการพักตัวของหุ้นระเบิด (ESU) - TradingPlanofGokU

ระบบ ESU พักตัว - (หุ้นระเบิด)

* อัพเดทข้อมูลทุกๆ 15 นาที

เขียวเข็ม = ราคาพักตัวตำกว่าแนว EMA 34 วัน

เขียวอ่อน = ราคาพักตัวตำ่กว่าแนว EMA 5 วัน

Volume = วอลุ่มของวันนี้เทียบกับเมื่อวาน

Spread = ความกว้างของแท่งเทียน

Type = เข้าระบบพักตัว ด้วย ESU รูปแบบไหน

(Break = เบรคราคา 200 วัน, Chg15% = ราคาเปลี่ยนแปลงเกิน 15%)