ชื่อหุ้น EMA5 EMA13 EMA21 EMA34 EMA50 Volume Spread Type ราคาเข้าระบบ เข้าระบบล่าสุด
DELTA 151.44 143.69 137.16 126.23 115.74 เยอะ 10.76 % Break 156.00 2020-09-24
DOHOME 14.41 13.9 13.62 13.25 12.65 น้อย 9.85 % Break 15.00 2020-09-28
SIS 15.89 14.98 14.43 13.71 12.79 น้อย 6.34 % Chg15% 17.50 2020-09-28
VCOM 5.97 5.56 5.25 4.94 4.54 ปานกลาง 15 % Chg15% 6.45 2020-09-24
HTC 28.85 27.95 26.98 25.74 24.2 เยอะ +3.45 % Break 30.00 2020-09-29
W 0.22 0.2 0.19 0.18 0.1732 ปานกลาง 15 % Break 0.25 2020-09-28

[Tutorial] ระบบเฝ้าการพักตัวของหุ้นระเบิด (ESU) - TradingPlanofGokU

ระบบ ESU พักตัว - (หุ้นระเบิด)

* อัพเดทข้อมูลทุกๆ 15 นาที

เขียวเข็ม = ราคาพักตัวตำกว่าแนว EMA 34 วัน

เขียวอ่อน = ราคาพักตัวตำ่กว่าแนว EMA 5 วัน

Volume = วอลุ่มของวันนี้เทียบกับเมื่อวาน

Spread = ความกว้างของแท่งเทียน

Type = เข้าระบบพักตัว ด้วย ESU รูปแบบไหน

(Break = เบรคราคา 200 วัน, Chg15% = ราคาเปลี่ยนแปลงเกิน 15%)