ชื่อหุ้น EMA5 EMA13 EMA21 EMA34 EMA50 Volume Spread Type ราคาเข้าระบบ เข้าระบบล่าสุด
BAM ปานกลาง +3.32 % Break 24.90 2020-01-17
BGRIM น้อย +2.82 % Break 63.75 2020-01-16
GPSC ปานกลาง +1.03 % Break 97.75 2020-01-15
GULF เยอะ +9.32 % Break 193.50 2020-01-13
TQM ปานกลาง +9.33 % Break 73.25 2020-01-13
SFLEX ปานกลาง +3.45 % Break 4.20 2020-01-20

[Tutorial] ระบบเฝ้าการพักตัวของหุ้นระเบิด (ESU) - TradingPlanofGokU

ระบบ ESU พักตัว - (หุ้นระเบิด)

* อัพเดทข้อมูลทุกๆ 15 นาที

เขียวเข็ม = ราคาพักตัวตำกว่าแนว EMA 34 วัน

เขียวอ่อน = ราคาพักตัวตำ่กว่าแนว EMA 5 วัน

Volume = วอลุ่มของวันนี้เทียบกับเมื่อวาน

Spread = ความกว้างของแท่งเทียน

Type = เข้าระบบพักตัว ด้วย ESU รูปแบบไหน

(Break = เบรคราคา 200 วัน, Chg15% = ราคาเปลี่ยนแปลงเกิน 15%)