ชื่อหุ้น EMA5 EMA13 EMA21 EMA34 EMA50 Volume Spread Type ราคาเข้าระบบ เข้าระบบล่าสุด
RBF 8.31 7.93 7.57 7.07 6.55 เยอะ 7.25 % Break 8.35 2020-06-29
TQM 131.51 125.06 118.2 110.24 102.06 ปานกลาง 12.75 % Break 135.00 2020-06-29
SFLEX 12.64 11.71 10.96 10.1 9.15 น้อย 11.23 % Break 13.20 2020-07-01
IP 10.81 10.11 9.52 8.75 8.03 น้อย 14.48 % Break 11.40 2020-06-30
YGG 10.5 8.51 7.55 6.68 5.89 ปานกลาง +12.50 % Chg15% 12.60 2020-07-02
INSET 3.17 2.97 2.85 2.74 2.66 น้อย 9.46 % Break 3.24 2020-06-30

[Tutorial] ระบบเฝ้าการพักตัวของหุ้นระเบิด (ESU) - TradingPlanofGokU

ระบบ ESU พักตัว - (หุ้นระเบิด)

* อัพเดทข้อมูลทุกๆ 15 นาที

เขียวเข็ม = ราคาพักตัวตำกว่าแนว EMA 34 วัน

เขียวอ่อน = ราคาพักตัวตำ่กว่าแนว EMA 5 วัน

Volume = วอลุ่มของวันนี้เทียบกับเมื่อวาน

Spread = ความกว้างของแท่งเทียน

Type = เข้าระบบพักตัว ด้วย ESU รูปแบบไหน

(Break = เบรคราคา 200 วัน, Chg15% = ราคาเปลี่ยนแปลงเกิน 15%)