ชื่อหุ้น EMA5 EMA13 EMA21 EMA34 EMA50 Volume Spread Type ราคาเข้าระบบ เข้าระบบล่าสุด
HMPRO 17.65 17.48 17.25 16.93 16.6 ปานกลาง 3.03 % Break 17.60 2019-06-13 1
EGCO 321.35 315.65 311.26 305.14 298.78 เยอะ 2.06 % Break 323.00 2019-06-18
RATCH 63.82 63.66 63.41 62.69 61.87 ปานกลาง 2.07 % Break 65.25 2019-06-12 1
FTREIT 15.38 15.09 14.87 14.58 14.186 เยอะมาก +1.96 % Break 15.60 2019-06-25
BTS 12.03 11.86 11.78 11.65 11.48 เยอะ 2.65 % Break 12.00 2019-06-19
BGRIM 35.02 34.46 34.1 33.46 32.89 เยอะ 3.65 % Break 35.50 2019-06-19 1
TQM 38.11 36.66 35.84 34.91 33.52 ปานกลาง 6.57 % Break 38.75 2019-06-21
CPNREIT 30.19 29.82 29.6 29.39 29.09 เยอะ 4.5 % Break 30.75 2019-06-24
IMPACT 24.96 24.55 24.33 23.93 23.5 เยอะมาก 1.94 % Break 25.25 2019-06-25

[Tutorial] ระบบเฝ้าการพักตัวของหุ้นระเบิด (ESU) - TradingPlanofGokU

ระบบ ESU พักตัว - (หุ้นระเบิด)

* อัพเดทข้อมูลทุกๆ 15 นาที

เขียวเข็ม = ราคาพักตัวตำกว่าแนว EMA 34 วัน

เขียวอ่อน = ราคาพักตัวตำ่กว่าแนว EMA 5 วัน

Volume = วอลุ่มของวันนี้เทียบกับเมื่อวาน

Spread = ความกว้างของแท่งเทียน

Type = เข้าระบบพักตัว ด้วย ESU รูปแบบไหน

(Break = เบรคราคา 200 วัน, Chg15% = ราคาเปลี่ยนแปลงเกิน 15%)