ชื่อหุ้น EMA5 EMA13 EMA21 EMA34 EMA50 Volume Spread Type ราคาเข้าระบบ เข้าระบบล่าสุด
CPH 33.25 31.12 27.05 21.95 17.38 น้อย 30 % Chg15% 45.50 2022-06-10 2
MUD 2.61 2.63 2.58 2.52 2.45 น้อย 27.68 % Break 3.02 2022-06-06 2
BIS 8.8 9.19 0.8 0.5 - น้อย 18.39 % Break 11.40 2022-06-06 2
TRU 5.99 5.82 5.63 5.43 5.24 น้อย 29.13 % Chg15% 7.10 2022-06-07
ARIN 6.23 5.57 5.15 4.65 4.21 น้อย 23.83 % Chg15% 6.70 2022-06-15
KWI 2.48 2.37 2.27 2.18 2.12 น้อย 29.29 % Chg15% 2.72 2022-06-13 2
CPR 9.8 8.43 7.36 6.37 5.54 น้อย 30 % Break 11.80 2022-06-14 1
DUSIT 10.95 10.51 10.3 10.09 9.91 น้อย 11.22 % Break 10.90 2022-06-13
MORE 1.93 1.91 1.88 1.84 1.8 น้อย 2.69 % Break 2.02 2022-06-17 1
NATION น้อย 12.00 % Break 0.28 2022-06-22

[Tutorial] ระบบเฝ้าการพักตัวของหุ้นระเบิด (ESU) - TradingPlanofGokU

ระบบ ESU พักตัว - (หุ้นระเบิด)

* อัพเดทข้อมูลทุกๆ 15 นาที

เขียวเข็ม = ราคาพักตัวตำกว่าแนว EMA 34 วัน

เขียวอ่อน = ราคาพักตัวตำ่กว่าแนว EMA 5 วัน

Volume = วอลุ่มของวันนี้เทียบกับเมื่อวาน

Spread = ความกว้างของแท่งเทียน

Type = เข้าระบบพักตัว ด้วย ESU รูปแบบไหน

(Break = เบรคราคา 200 วัน, Chg15% = ราคาเปลี่ยนแปลงเกิน 15%)