ชื่อหุ้น EMA5 EMA13 EMA21 EMA34 EMA50 Volume Spread Type ราคาเข้าระบบ เข้าระบบล่าสุด
FORTH 17.8 17.1 16.31 15.48 14.38 เยอะ 20.13 % Break 19.30 2021-09-16 1
LANNA 23.77 23.44 22.65 21.43 19.97 เยอะ 16.59 % Break 26.75 2021-09-16 1
TH 2.97 3.06 2.99 2.8 2.58 เยอะ 29.25 % Break 4.22 2021-09-10 4
SABUY 11.76 11.59 11.31 10.99 10.39 เยอะ 13.73 % Chg15% 12.10 2021-09-10 1
TEAMG 3.69 3.47 3.24 2.99 2.79 ปานกลาง 29.71 % Chg15% 3.92 2021-09-10 1
EP 6.5 6.4 6.27 6.12 5.96 ปานกลาง 17.24 % Break 7.50 2021-09-14 1
UBIS 14.37 12.8 11.55 10.33 9.26 ปานกลาง 23.08 % Break 14.30 2021-09-14
MORE 1.57 1.54 1.51 1.45 1.4 ปานกลาง 10.6 % Chg15% 1.67 2021-09-10 1
JMT 48.08 47.78 47.22 46.3 45.56 เยอะ 4.74 % Break 49.75 2021-09-13 3
SECURE 28.71 28.66 28.09 1.59 26.394 น้อย 14.53 % Break 33.50 2021-09-14 3
MFEC 9.68 8.93 8.43 7.88 7.39 เยอะ +7.45 % Break 10.10 2021-09-23
ACC 1.08 1.04 1 0.97 0.95 ปานกลาง 8.74 % Break 1.18 2021-09-15
TIPH 43 6.21 3.95 2.49 - น้อย 15.03 % Break 45.75 2021-09-21
BOL 11.27 10.77 10.52 10.24 9.98 เยอะมาก 8.49 % Break 11.50 2021-09-16
IIG 33.07 30.75 29.7 28.86 27.93 เยอะ +8.21 % Chg15% 36.25 2021-09-23
DV8 0.68 0.64 0.62 0.59 0.58 เยอะ 10 % Break 0.80 2021-09-16 1
CPI 4.27 4.07 3.93 3.76 3.6 ปานกลาง 13.77 % Chg15% 4.36 2021-09-17
GREEN 2.05 1.99 1.96 1.92 1.86 เยอะ 12.82 % Break 2.24 2021-09-17 1
HANA 81.16 78.37 77 75.71 73.71 ปานกลาง 9.36 % Break 81.75 2021-09-17
ICN 7.64 6.71 6.32 5.91 5.51 เยอะ +9.04 % Break 9.05 2021-09-23
INSET 8.22 8.04 7.89 7.46 7.06 เยอะ 11.41 % Break 8.60 2021-09-21 1
T 0.35 0.29 0.25 0.21 0.17 ปานกลาง +7.50 % Break 0.43 2021-09-23

[Tutorial] ระบบเฝ้าการพักตัวของหุ้นระเบิด (ESU) - TradingPlanofGokU

ระบบ ESU พักตัว - (หุ้นระเบิด)

* อัพเดทข้อมูลทุกๆ 15 นาที

เขียวเข็ม = ราคาพักตัวตำกว่าแนว EMA 34 วัน

เขียวอ่อน = ราคาพักตัวตำ่กว่าแนว EMA 5 วัน

Volume = วอลุ่มของวันนี้เทียบกับเมื่อวาน

Spread = ความกว้างของแท่งเทียน

Type = เข้าระบบพักตัว ด้วย ESU รูปแบบไหน

(Break = เบรคราคา 200 วัน, Chg15% = ราคาเปลี่ยนแปลงเกิน 15%)