ชื่อหุ้น EMA5 EMA13 EMA21 EMA34 EMA50 Volume Spread Type ราคาเข้าระบบ เข้าระบบล่าสุด
LEO 2 0.86 0.55 0.34 - น้อย +5.22 % Break 6.05 2020-11-26
SCGP 39.9 6.32 4.02 2.53 - ปานกลาง +2.31 % Break 44.25 2020-12-03
NCAP 1.78 0.76 0.49 0.31 - น้อย +4.55 % Chg15% 5.75 2020-11-24
EP 4.37 4.17 4.08 4 3.91 น้อย +3.80 % Chg15% 4.92 2020-11-24
DELTA 210.8 196.37 191.01 182.71 169.95 น้อย +4.89 % Chg15% 236.00 2020-11-27
BOL 6.3 6.11 6.04 5.86 5.61 น้อย 9.82 % Chg15% 7.00 2020-12-02
SFT 4.55 0.69 0.44 0.28 - ปานกลาง +10.96 % Break 4.86 2020-12-01

[Tutorial] ระบบเฝ้าการพักตัวของหุ้นระเบิด (ESU) - TradingPlanofGokU

ระบบ ESU พักตัว - (หุ้นระเบิด)

* อัพเดทข้อมูลทุกๆ 15 นาที

เขียวเข็ม = ราคาพักตัวตำกว่าแนว EMA 34 วัน

เขียวอ่อน = ราคาพักตัวตำ่กว่าแนว EMA 5 วัน

Volume = วอลุ่มของวันนี้เทียบกับเมื่อวาน

Spread = ความกว้างของแท่งเทียน

Type = เข้าระบบพักตัว ด้วย ESU รูปแบบไหน

(Break = เบรคราคา 200 วัน, Chg15% = ราคาเปลี่ยนแปลงเกิน 15%)