หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

UKEM

จุด PP
1.62
แนวต้าน
1.67 (R1), 1.71 (R2)
1.80 (R3), 1.89 (R4)
แนวรับ
1.58 (S1), 1.53 (S2)
1.44 (S3), 1.35 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)