หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

TU

จุด PP
18.77
แนวต้าน
18.83 (R1), 18.97 (R2)
19.17 (R3), 19.37 (R4)
แนวรับ
18.63 (S1), 18.57 (S2)
18.37 (S3), 18.17 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)