หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

TU

จุด PP
17.97
แนวต้าน
18.13 (R1), 18.27 (R2)
18.57 (R3), 18.87 (R4)
แนวรับ
17.83 (S1), 17.67 (S2)
17.37 (S3), 17.07 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)