หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

TU

จุด PP
19.13
แนวต้าน
19.47 (R1), 19.73 (R2)
20.33 (R3), 20.93 (R4)
แนวรับ
18.87 (S1), 18.53 (S2)
17.93 (S3), 17.33 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)