หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

TPIPL

จุด PP
1.68
แนวต้าน
1.69 (R1), 1.71 (R2)
1.74 (R3), 1.77 (R4)
แนวรับ
1.66 (S1), 1.65 (S2)
1.62 (S3), 1.59 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)