หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

TPIPL

จุด PP
2.03
แนวต้าน
2.03 (R1), 2.05 (R2)
2.07 (R3), 2.09 (R4)
แนวรับ
2.01 (S1), 2.01 (S2)
1.99 (S3), 1.97 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)