หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

TNL

จุด PP
33.33
แนวต้าน
33.92 (R1), 34.33 (R2)
35.33 (R3), 36.33 (R4)
แนวรับ
32.92 (S1), 32.33 (S2)
31.33 (S3), 30.33 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)