หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

TIPH

จุด PP
68.75
แนวต้าน
70.75 (R1), 74.00 (R2)
79.25 (R3), 84.50 (R4)
แนวรับ
65.50 (S1), 63.50 (S2)
58.25 (S3), 53.00 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)