หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

ORI

จุด PP
7.08
แนวต้าน
7.17 (R1), 7.23 (R2)
7.38 (R3), 7.53 (R4)
แนวรับ
7.02 (S1), 6.93 (S2)
6.78 (S3), 6.63 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)