หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

MORE

จุด PP
0.43
แนวต้าน
0.44 (R1), 0.46 (R2)
0.49 (R3), 0.52 (R4)
แนวรับ
0.41 (S1), 0.40 (S2)
0.37 (S3), 0.34 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)