หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

MEGA

จุด PP
34.00
แนวต้าน
34.25 (R1), 34.50 (R2)
35.00 (R3), 35.50 (R4)
แนวรับ
33.75 (S1), 33.50 (S2)
33.00 (S3), 32.50 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)