หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

FSS

จุด PP
7.57
แนวต้าน
7.83 (R1), 8.12 (R2)
8.67 (R3), 9.22 (R4)
แนวรับ
7.28 (S1), 7.02 (S2)
6.47 (S3), 5.92 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)