หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

DOHOME

จุด PP
12.87
แนวต้าน
13.23 (R1), 13.67 (R2)
14.47 (R3), 15.27 (R4)
แนวรับ
12.43 (S1), 12.07 (S2)
11.27 (S3), 10.47 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)