หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

DEMCO

จุด PP
5.77
แนวต้าน
5.83 (R1), 5.92 (R2)
6.07 (R3), 6.22 (R4)
แนวรับ
5.68 (S1), 5.62 (S2)
5.47 (S3), 5.32 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)