หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

DELTA

จุด PP
691.33
แนวต้าน
704.67 (R1), 727.33 (R2)
763.33 (R3), 799.33 (R4)
แนวรับ
668.67 (S1), 655.33 (S2)
619.33 (S3), 583.33 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)