หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

DELTA

จุด PP
77.58
แนวต้าน
78.92 (R1), 80.08 (R2)
82.58 (R3), 85.08 (R4)
แนวรับ
76.42 (S1), 75.08 (S2)
72.58 (S3), 70.08 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)