หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

CV

จุด PP
1.71
แนวต้าน
1.72 (R1), 1.73 (R2)
1.75 (R3), 1.77 (R4)
แนวรับ
1.70 (S1), 1.69 (S2)
1.67 (S3), 1.65 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)