หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

CPT

จุด PP
0.71
แนวต้าน
0.71 (R1), 0.73 (R2)
0.75 (R3), 0.77 (R4)
แนวรับ
0.69 (S1), 0.69 (S2)
0.67 (S3), 0.65 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)