หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

CPF

จุด PP
25.75
แนวต้าน
26.00 (R1), 26.25 (R2)
26.75 (R3), 27.25 (R4)
แนวรับ
25.50 (S1), 25.25 (S2)
24.75 (S3), 24.25 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)