หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

CPF

จุด PP
26.42
แนวต้าน
26.83 (R1), 27.17 (R2)
27.92 (R3), 28.67 (R4)
แนวรับ
26.08 (S1), 25.67 (S2)
24.92 (S3), 24.17 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)