หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

CMO

จุด PP
9.47
แนวต้าน
9.93 (R1), 10.22 (R2)
10.97 (R3), 11.72 (R4)
แนวรับ
9.18 (S1), 8.72 (S2)
7.97 (S3), 7.22 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)