หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

CGH

จุด PP
1.81
แนวต้าน
1.90 (R1), 2.06 (R2)
2.31 (R3), 2.56 (R4)
แนวรับ
1.65 (S1), 1.56 (S2)
1.31 (S3), 1.06 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)