หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

BLA

จุด PP
29.42
แนวต้าน
29.58 (R1), 29.92 (R2)
30.42 (R3), 30.92 (R4)
แนวรับ
29.08 (S1), 28.92 (S2)
28.42 (S3), 27.92 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)