หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

BCT

จุด PP
59.33
แนวต้าน
59.67 (R1), 59.83 (R2)
60.33 (R3), 60.83 (R4)
แนวรับ
59.17 (S1), 58.83 (S2)
58.33 (S3), 57.83 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)