หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

AWC

จุด PP
3.93
แนวต้าน
3.99 (R1), 4.05 (R2)
4.17 (R3), 4.29 (R4)
แนวรับ
3.87 (S1), 3.81 (S2)
3.69 (S3), 3.57 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)