หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

APCS

จุด PP
4.90
แนวต้าน
4.94 (R1), 5.00 (R2)
5.10 (R3), 5.20 (R4)
แนวรับ
4.84 (S1), 4.80 (S2)
4.70 (S3), 4.60 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)