หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

APCS

จุด PP
6.12
แนวต้าน
6.28 (R1), 6.42 (R2)
6.72 (R3), 7.02 (R4)
แนวรับ
5.98 (S1), 5.82 (S2)
5.52 (S3), 5.22 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)