หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

APCO

จุด PP
5.02
แนวต้าน
5.08 (R1), 5.11 (R2)
5.20 (R3), 5.29 (R4)
แนวรับ
4.99 (S1), 4.93 (S2)
4.84 (S3), 4.75 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)