หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

APCO

จุด PP
5.95
แนวต้าน
6.20 (R1), 6.60 (R2)
7.25 (R3), 7.90 (R4)
แนวรับ
5.55 (S1), 5.30 (S2)
4.65 (S3), 4.00 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)