หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

AP

จุด PP
6.37
แนวต้าน
6.43 (R1), 6.52 (R2)
6.67 (R3), 6.82 (R4)
แนวรับ
6.28 (S1), 6.22 (S2)
6.07 (S3), 5.92 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)