หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

AJ

จุด PP
16.47
แนวต้าน
16.73 (R1), 16.97 (R2)
17.47 (R3), 17.97 (R4)
แนวรับ
16.23 (S1), 15.97 (S2)
15.47 (S3), 14.97 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)