หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

WORK

จุด PP
23.67
แนวต้าน
24.13 (R1), 24.47 (R2)
25.27 (R3), 26.07 (R4)
แนวรับ
23.33 (S1), 22.87 (S2)
22.07 (S3), 21.27 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)