หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

WORK

จุด PP
24.00
แนวต้าน
24.30 (R1), 24.90 (R2)
25.80 (R3), 26.70 (R4)
แนวรับ
23.40 (S1), 23.10 (S2)
22.20 (S3), 21.30 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)