หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

STEC

จุด PP
24.88
แนวต้าน
25.07 (R1), 25.43 (R2)
25.98 (R3), 26.53 (R4)
แนวรับ
24.52 (S1), 24.33 (S2)
23.78 (S3), 23.23 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)