หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

STEC

จุด PP
22.23
แนวต้าน
22.47 (R1), 22.63 (R2)
23.03 (R3), 23.43 (R4)
แนวรับ
22.07 (S1), 21.83 (S2)
21.43 (S3), 21.03 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)