หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

STEC

จุด PP
19.73
แนวต้าน
20.07 (R1), 20.63 (R2)
21.53 (R3), 22.43 (R4)
แนวรับ
19.17 (S1), 18.83 (S2)
17.93 (S3), 17.03 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)