หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

SAPPE

จุด PP
18.50
แนวต้าน
18.70 (R1), 19.00 (R2)
19.50 (R3), 20.00 (R4)
แนวรับ
18.20 (S1), 18.00 (S2)
17.50 (S3), 17.00 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)