หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

MVP

จุด PP
1.96
แนวต้าน
1.98 (R1), 2.00 (R2)
2.04 (R3), 2.08 (R4)
แนวรับ
1.94 (S1), 1.92 (S2)
1.88 (S3), 1.84 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)