หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

MBK

จุด PP
21.07
แนวต้าน
21.23 (R1), 21.37 (R2)
21.67 (R3), 21.97 (R4)
แนวรับ
20.93 (S1), 20.77 (S2)
20.47 (S3), 20.17 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)