หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

MBK

จุด PP
22.37
แนวต้าน
22.53 (R1), 22.67 (R2)
22.97 (R3), 23.27 (R4)
แนวรับ
22.23 (S1), 22.07 (S2)
21.77 (S3), 21.47 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)