หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

KCM

จุด PP
0.99
แนวต้าน
1.01 (R1), 1.03 (R2)
1.07 (R3), 1.11 (R4)
แนวรับ
0.97 (S1), 0.95 (S2)
0.91 (S3), 0.87 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)