หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

HMPRO

จุด PP
14.80
แนวต้าน
14.90 (R1), 15.10 (R2)
15.40 (R3), 15.70 (R4)
แนวรับ
14.60 (S1), 14.50 (S2)
14.20 (S3), 13.90 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)