หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

HMPRO

จุด PP
17.50
แนวต้าน
17.80 (R1), 18.00 (R2)
18.50 (R3), 19.00 (R4)
แนวรับ
17.30 (S1), 17.00 (S2)
16.50 (S3), 16.00 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)