หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

EPG

จุด PP
6.72
แนวต้าน
6.78 (R1), 6.92 (R2)
7.12 (R3), 7.32 (R4)
แนวรับ
6.58 (S1), 6.52 (S2)
6.32 (S3), 6.12 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)