หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

EGATIF

จุด PP
11.87
แนวต้าน
11.93 (R1), 11.97 (R2)
12.07 (R3), 12.17 (R4)
แนวรับ
11.83 (S1), 11.77 (S2)
11.67 (S3), 11.57 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)