หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

EGATIF

จุด PP
11.83
แนวต้าน
11.87 (R1), 11.93 (R2)
12.03 (R3), 12.13 (R4)
แนวรับ
11.77 (S1), 11.73 (S2)
11.63 (S3), 11.53 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)