หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

ECL

จุด PP
3.43
แนวต้าน
3.63 (R1), 4.01 (R2)
4.59 (R3), 5.17 (R4)
แนวรับ
3.05 (S1), 2.85 (S2)
2.27 (S3), 1.69 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)