หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

EA

จุด PP
85.50
แนวต้าน
86.25 (R1), 86.75 (R2)
88.00 (R3), 89.25 (R4)
แนวรับ
85.00 (S1), 84.25 (S2)
83.00 (S3), 81.75 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)