หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

EA

จุด PP
95.17
แนวต้าน
95.83 (R1), 97.17 (R2)
99.17 (R3), 101.17 (R4)
แนวรับ
93.83 (S1), 93.17 (S2)
91.17 (S3), 89.17 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)