หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

DITTO

จุด PP
64.92
แนวต้าน
65.33 (R1), 65.92 (R2)
66.92 (R3), 67.92 (R4)
แนวรับ
64.33 (S1), 63.92 (S2)
62.92 (S3), 61.92 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)