หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

DDD

จุด PP
33.42
แนวต้าน
33.83 (R1), 34.67 (R2)
35.92 (R3), 37.17 (R4)
แนวรับ
32.58 (S1), 32.17 (S2)
30.92 (S3), 29.67 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)