หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

DDD

จุด PP
23.43
แนวต้าน
23.57 (R1), 23.73 (R2)
24.03 (R3), 24.33 (R4)
แนวรับ
23.27 (S1), 23.13 (S2)
22.83 (S3), 22.53 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)