หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

DDD

จุด PP
26.33
แนวต้าน
27.67 (R1), 28.58 (R2)
30.83 (R3), 33.08 (R4)
แนวรับ
25.42 (S1), 24.08 (S2)
21.83 (S3), 19.58 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)