หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

COM7

จุด PP
19.03
แนวต้าน
19.57 (R1), 19.83 (R2)
20.63 (R3), 21.43 (R4)
แนวรับ
18.77 (S1), 18.23 (S2)
17.43 (S3), 16.63 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)