หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

BEM

จุด PP
10.10
แนวต้าน
10.20 (R1), 10.30 (R2)
10.50 (R3), 10.70 (R4)
แนวรับ
10.00 (S1), 9.90 (S2)
9.70 (S3), 9.50 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)