หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

BEM

จุด PP
11.33
แนวต้าน
11.57 (R1), 11.73 (R2)
12.13 (R3), 12.53 (R4)
แนวรับ
11.17 (S1), 10.93 (S2)
10.53 (S3), 10.13 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)