หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

BEM

จุด PP
9.87
แนวต้าน
10.03 (R1), 10.17 (R2)
10.47 (R3), 10.77 (R4)
แนวรับ
9.73 (S1), 9.57 (S2)
9.27 (S3), 8.97 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)