หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

BEAUTY

จุด PP
7.77
แนวต้าน
7.83 (R1), 7.92 (R2)
8.07 (R3), 8.22 (R4)
แนวรับ
7.68 (S1), 7.62 (S2)
7.47 (S3), 7.32 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)