หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

AOT

จุด PP
75.17
แนวต้าน
75.58 (R1), 76.17 (R2)
77.17 (R3), 78.17 (R4)
แนวรับ
74.58 (S1), 74.17 (S2)
73.17 (S3), 72.17 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)