หาแนวรับ แนวต้าน โดยใช้ PIVOT POINT
Symbol

ACAP

จุด PP
4.12
แนวต้าน
4.18 (R1), 4.24 (R2)
4.36 (R3), 4.48 (R4)
แนวรับ
4.06 (S1), 4.00 (S2)
3.88 (S3), 3.76 (S4)
pivotpoint

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบ PIVOT POINT

หมายเหตุ (เวลาอัพเดท : 17.00)

- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดี
- สีของ Pivot Point (จุด PP) จะแสดงถึงแนวโน้ม สีเขียว ก็จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และ สีแดง ก็จะแสดงแนวโน้มขาลง
- เมื่อแนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านแทน (ตามหลักการ แนวต้าน กลายเป็นแนวรับ แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน)